Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch Kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

(Cập nhật lúc: 12/04/2019 13:53:38 )

Nhằm đánh giá thực trạng tình hìnhthi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, ngày 05/4/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm; công tác xử phạt vi phạm hành chính và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm tra; đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời đúng nguyên tắc, thẩm quyền và trách nhiệm. Nội dung kiểm tra đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị được lựa chọn kiểm tra./.

Minh Hiệp
Sign In