Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019

(Cập nhật lúc: 14/05/2019 16:40:41 )

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về việc nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đặc biệt là lĩnh vực đất đai và khoáng sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt giải quyết TTHC nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia đầu tư và phát triển doanh nghiệp, là cơ sở củng cố niềm tin, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tạo động lực góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan thuộc tỉnh quán triệt về tư tưởng, nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ để trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết TTHC trong cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan đối với việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng Thị Vân

Tin bài mới:


Cập nhật mã định danh các cơ quan, đơn vị trao đổi văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành năm 2019( 13/05/2019 16:54:52)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019( 13/05/2019 16:44:26)

Ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2019( 13/05/2019 16:08:31)

Thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 13/05/2019 16:07:43)

Ban hành Kế hoạch hành động về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2025( 13/05/2019 16:03:58)

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh( 13/05/2019 09:17:14)

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng( 13/05/2019 08:16:11)

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng( 13/05/2019 07:59:13)

Hướng dẫn quy trình sáp nhập thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu( 13/05/2019 07:57:12)

Quyết định chủ trương đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Hiền Dung( 13/05/2019 07:35:01)

Sign In