Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 11/03/2019 08:35:08 )

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh và nguy cơ lây lan, xâm nhập của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 08/3/2019.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác ngăn chặn và phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện nội dung ngăn chặn và phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.        

Nông Cúc (VPUB)

Tin bài mới:


Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 08/03/2019 10:15:23)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng( 08/03/2019 10:14:28)

Hướng dẫn thực hiện thu thập thông tin nhân khẩu đặc thù Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019( 08/03/2019 10:10:38)

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019( 08/03/2019 10:07:38)

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019 10:04:16)

Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019 09:48:31)

Quy định mới về chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước( 08/03/2019 09:38:21)

Bắc Kạn thành lập Hội Doanh nhân OCOP( 07/03/2019 18:01:06)

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng buổi làm việc tại huyện Pác Nặm( 07/03/2019 18:00:18)

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ( 07/03/2019 17:58:10)

Sign In