Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020

(Cập nhật lúc: 07/11/2019 11:10:11 )

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc người có công với cách mạng; Huy động, tập trung các nguồn lực thực hiện trợ giúp các hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thoát nghèo bền vững, đảm bảo hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư tại cộng đồng nơi cư trú; Đồng thời làm chuyển biến nhận thức và nâng cao trách nhiệm giảm nghèo của hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có côngcùng với sự trợ giúp của nhà nước, cộng đồng xã hội tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Minh Huyền

Tin bài mới:


Phê duyệt dự án “Quyền học tập của em” do Tổ chức Childfund tài trợ( 07/11/2019 11:08:07)

Cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Bắc Kạn( 07/11/2019 11:00:28)

Tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019( 07/11/2019 10:47:45)

Công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.( 07/11/2019 10:42:20)

Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020( 06/11/2019 16:17:01)

Tăng cường công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ ( 06/11/2019 16:06:26)

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vi Duy Tuyến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế( 05/11/2019 16:16:48)

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”( 05/11/2019 16:15:59)

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ( 05/11/2019 14:14:36)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019( 04/11/2019 14:29:50)

Sign In