Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019

(Cập nhật lúc: 29/11/2019 09:08:33 )

Ngày 11/11/2019, tại trụ sở Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã chủ trì cuộc họp đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019. Tham dự có Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Cục Thuế tỉnh; Lãnh đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, lãnh đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn và các phòng chuyên môn của Cục Thuế tỉnh.

Sau khi nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo tình hình thu ngân sách 10 tháng đầu năm, giải pháp hoàn thành dự toán năm 2019, lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn báo cáo những khó khăn, vướng mắc về thu ngân sách trên địa bàn huyện, ý kiến tham gia của lãnh đạo các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải kết luận và chỉ đạo như sau:

Trong 10 tháng đầu năm với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị và các địa phương tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt được kết quả khá, một số khoản thu đạt khá. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số khoản thu đạt thấp. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 700 tỷ đồng, 02 tháng cuối năm 2019 phải thực hiện thu đạt 165 tỷ đồng. Yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đôn đốc thu ngân sách nhà nước với nỗ lực cao nhất, tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Văn phòng Cục Thuế tỉnh thực hiện thu 74 tỷ đồng: Giao Cục Thuế tỉnh tập trung đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp như báo cáo đề xuất tại cuộc họp thực hiện nộp thuế đảm bảo tiến độ quy định, hoàn thành chỉ tiêu thu xong trước 30/12/2019.

2. Giao UBND huyện Chợ Đồn thực hiện thu 35 tỷ đồng:

Tập trung đôn đốc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn thực hiện nộp thuế theo quy định, rà soát các khoản thu khác trên địa bàn huyện để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao.

Tập trung chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (dự kiến 139 lô), thời gian cụ thể như sau:

+ Ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Ngày 14/11/2019, Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện xong thủ tục lựa chọn tư vấn.

+ Ngày 16/11/2019, Sở Nguyên Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Ngày 16/12/2019, UBND huyện Chợ Đồn thực hiện xong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Giao UBND thành phố Bắc Kạn thực hiện thu 24 tỷ đồng, trong đó: Các khoản thu khác là 12 tỷ đồng, thu đấu giá quyền sử dụng đất là 12 tỷ đồng. Giao UBND thành phố Bắc Kạn tập trung chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

4. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đôn đốc thu ngân sách nhà nước với nỗ lực cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao.

5. Giao UBND huyện Ba Bể phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thu thêm 4,2 tỷ đồng, ngày 15/11/2019 Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện Ba Bể.

6. Giao UBND huyện Ngân Sơn đôn đốc Công ty Luyện Kim Bắc Kạn thực hiện nộp số tiền nợ thuế 2,5 tỷ đồng.

7. Các khoản thu khác:

Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Kho bạc nhà nước Bắc Kạn, các đơn vị có liên quan thu thêm từ đầu tư xây dựng cơ bản 05 tỷ đồng.

Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Kho bạc nhà nước Bắc Kạn, các đơn vị có liên quan thu thêm từ đầu tư xây dựng cơ bản 05 tỷ đồng.

Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với UBND huyện Chợ Đồn tập trung chỉ đạo thu thêm các khoản thu khác 05 tỷ đồng.

8. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh nắm tiến độ thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp ngày 11/11/2019, tiến độ thực hiện các thủ tục đấu giá đất tại huyện Chợ Đồn, huyện Ba Bể, thành phố Bắc Kạn, báo cáo Chủ tịch UBND hằng ngày./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Thông báo giải quyết các điểm vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính tại thành phố Bắc Kạn trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án 513 ( 29/11/2019 09:01:22)

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 16:55:44)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương ( 28/11/2019 16:23:33)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ ( 28/11/2019 15:39:40)

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 14:49:30)

Tỉnh Bắc Kạn áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại( 28/11/2019 14:30:42)

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2019( 28/11/2019 13:59:50)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp thu nợ thuế ngân sách nhà nước đối với Công ty Cổ phần sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco( 28/11/2019 11:27:16)

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 – 2021( 28/11/2019 11:23:20)

Cấp bổ sung, đồng thời thu hồi tạm ứng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018, 2019 ( 28/11/2019 11:22:33)

Sign In