Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ

(Cập nhật lúc: 10/09/2019 15:02:46 )

Ngày 30/8/2019, tại trụ sở làm việc Sở Công Thương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Sở, ngành và các thành phần tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kết luận và chỉ đạo như sau:

Thống nhất giao cho một đơn vị để tổ chức khảo sát, lập đề cương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Bắc Kạn. Ngoài các vị trí, khu vực đã đề xuất bổ sung vào quy hoạch, cần nghiên cứu, đề xuất thêm các khu vực, vị trí khác có tiềm năng về thủy điện (kể cả các khu vực đang chồng lấn với quy hoạch khác hoặc khu vực quân sự) để xem xét điều chỉnh, bổ sung tổng thể một lần và mang tính dài hạn.

Sở Công Thương là cơ quan làm đầu mối theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện; chủ động tham mưu cho những nội dung cần chỉ đạo, giải quyết thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/10/2019./.

Thu Cúc (tổng hợp)

Tin bài mới:


Ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 10/09/2019 14:45:57)

Kế hoạch dự Tết Trung thu và tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu 2019( 10/09/2019 14:42:03)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Chỉ thị của Bộ Tài chính về tăng cường công tác thu ngân sách và công tác quản lý thuế năm 2019( 10/09/2019 14:39:23)

UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 10/09/2019 14:36:57)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020( 10/09/2019 14:28:34)

Ba Bể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị thị trấn Chợ Rã( 10/09/2019 14:15:03)

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ ( 10/09/2019 14:09:53)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban công tác tháng 8/2019( 09/09/2019 16:40:36)

Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại 14 địa phương, đơn vị( 09/09/2019 16:36:20)

Thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020( 09/09/2019 16:34:57)

Sign In