Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT254

(Cập nhật lúc: 29/11/2019 09:10:40 )

Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 263/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT254 ngày 12/11/2019.

Theo đó, sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận của lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các thành phần tham dự buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT254): Lên biểu lịch tiến độ vắn tắt thực hiện Dự án theo tuần và báo cáo tiến độ gửi UBND tỉnh theo định kỳ (vào ngày thứ 2 đầu tuần); xây dựng kế hoạch thi công phần mặt đường cụ thể để đảm bảo đúng tiến độ quy định; có biện pháp xử lý mạnh đối với các nhà thầu chậm tiến độ theo thẩm quyền của Chủ đầu tư; tập trung sớm hoàn thiện các thủ tục phát sinh, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (01 lần) theo đúng quy định; tập trung chỉ đạo các nhà thầu thực hiện theo giấy phép thi công và các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo an toàn giao thông; tập trung thực hiện công tác thu hồi tạm ứng theo quy định; tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Các Sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp, trợ giúp cho Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền. Sở Giao thông vận tải khẩn trương đẩy nhanh công tác thẩm định, công tác tham mưu cho chủ trương một số nội dung phát sinh, điều chỉnh...

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu việc kéo dài thời gian thanh toán vốn trên cơ sở đề nghị của Chủ đầu tư.

UBND huyện Chợ Đồn tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng những hộ vướng mắc còn lại; nâng cao công tác tuyên truyền đối với các hộ dân và những vị trí còn vướng mắc.

UBND các xã liên quan đến Dự án chủ động rà soát các vị trí cần bổ sung, phát sinh và có văn bản gửi Chủ đầu tư trước ngày 15/11/2019. Về phương án xây dựng tái định cư tại chỗ cho 02 hộ dân, nhất trí theo phương án đề xuất của Sở Xây dựng (mở rộng hết phần diện tích đất hiện có, để dự phòng phát sinh). Về vướng mắc của hộ gia đình ông Ma Thế Hiệp, Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền (trường hợp cần thiết chủ động thuê đơn vị tư vấn kiểm định độc lập); các cấp chính quyền địa phương chủ động công tác tuyên truyền./.

Thu Cúc

Tin bài mới:


Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019( 29/11/2019 09:08:33)

Thông báo giải quyết các điểm vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính tại thành phố Bắc Kạn trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án 513 ( 29/11/2019 09:01:22)

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 16:55:44)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương ( 28/11/2019 16:23:33)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ ( 28/11/2019 15:39:40)

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 14:49:30)

Tỉnh Bắc Kạn áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại( 28/11/2019 14:30:42)

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2019( 28/11/2019 13:59:50)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp thu nợ thuế ngân sách nhà nước đối với Công ty Cổ phần sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco( 28/11/2019 11:27:16)

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 – 2021( 28/11/2019 11:23:20)

Sign In