Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp Ban Tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội” năm 2018

(Cập nhật lúc: 23/11/2018 16:27:38 )

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Trưởng Ban Tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội” năm 2018 đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức để rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh, thống nhất phân công, triển khai các nhiệm vụ; tổng hợp ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã kết luận và chỉ đạo cụ thể tại Thông báo số 198/TB-UBND ngày 22/11/2018.

Theo đó, để tổ chức thành công sự kiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác chuẩn bị sản phẩm tham gia sự kiện, kết nối sản phẩm với các siêu thị bán hàng,công tác truyền thông và các nhiệm vụ liên quan.

Thông tin chi tiết xem tại đây./.

Nông Cúc (VPUB)

Tin bài mới:


Công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh( 23/11/2018 16:23:58)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi và cây trồng vụ đông xuân năm 2018-2019( 23/11/2018 08:17:05)

Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 23/11/2018 08:30:56)

Điều chỉnh, bổ sung tên đơn vị và điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội( 22/11/2018 20:14:18)

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước ( 20/11/2018 16:59:42)

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 ( 20/11/2018 15:16:09)

UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới( 20/11/2018 15:13:53)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018( 19/11/2018 10:02:47)

Thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ( 16/11/2018 09:11:48)

Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ( 16/11/2018 09:10:47)

Sign In