Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019

(Cập nhật lúc: 09/04/2019 15:29:18 )

Ngày 28/3/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp kiểm điểm nhiệm vụ Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ quý II/2019, thông qua kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh, các đề án phát triển kinh tế - xã hội và bàn sâu các chuyên đề năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp. Dự phiên họp có: Các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Phiên họp đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019, thông qua kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh, các đề án phát triển kinh tế - xã hội và bàn sâu các chuyên đề năm 2019, theo đó, phiên họp đã thống nhất:

Đối với tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019: Thủ trưởng các Sở, ban ngành, địa phương cần chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với sản xuất công nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy...; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và một số nội dung trọng tâm liên quan đến các lĩnh vực Nông lâm nghiệp, Công nghiệp xây dựng cơ bản, Văn hóa, Xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, An ninh quốc phòng.

Đối với kịch bản tăng trưởng năm 2019: Giao cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu điều chỉnh, hoàn thiện và bổ sung các giải pháp thực hiện theo ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành.

Đối với các đề án phát triển kinh tế - xã hội: Phiên họp thống nhất thông qua Danh mục 06 Đề án/09 đề án và giao các cơ quan chủ trì soạn thảo triển khai xây dựng. Còn lại 03 danh mục Đề án sẽ xem xét xây dựng trong thời gian phù hợp.

Đối với các nhiệm vụ chuyên đề: Phiên họp thống nhất giao các đơn vị chủ trì hoàn thiện lại, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hội nghị chuyên đề đảm bảo hiệu quả, có giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2019.

Chi tiết tại tệp đính kèm./.

Hà Hồng

Tin bài mới:


Phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen( 09/04/2019 15:26:46)

Ban hành Kịch bản tăng trưởng theo từng quý năm 2019, tỉnh Bắc Kạn( 09/04/2019 15:25:37)

Ban hành hướng dẫn Chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:32:11)

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:25:20)

Chỉ đạo việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng phát ( 08/04/2019 14:23:36)

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:22:54)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019( 08/04/2019 14:00:00)

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019( 08/04/2019 10:24:03)

Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức đăng cai Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019( 05/04/2019 10:28:01)

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện cập nhật số liệu biến động công trình cấp nước sạch nông thôn; tài sản hạ tầng giao thông đường bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công( 04/04/2019 14:51:42)

Sign In