Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019

(Cập nhật lúc: 09/07/2019 15:23:38 )

Việc kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong Quý II năm 2019 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh không có văn bản quy phạm pháp luật nào có quy định TTHC cần tham gia ý kiến và thực hiện đánh giá tác động theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành ban hành 19 Quyết định công bố TTHC với tổng số 321 TTHC được công bố (31 TTHC mới ban hành; 239 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 8 TTHC thay thế và 43 TTHC bãi bỏ), gồm các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Giao thông vận tải; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế và Sở Xây dựng.

Trong Quý II, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 67.215 hồ sơ, trong số đó có 64.420 hồ sơ đã được giải quyết (không có hồ sơ trả quá hạn) và 2.795 hồ sơ đang giải quyết (không có hồ sơ quá hạn). Tổng số hồ sơ được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 51.383 hồ sơ (có 60 hồ sơ quá hạn). Thực tế các TTHC đều được giải quyết đúng và trước hẹn. Có 60 trường hợp hồ sơ giải quyết quá hạn do chuyên viên xử lý hồ sơ không cập nhật tình trạng xử lý trên phần mềm một cửa, dẫn đến hồ sơ hiển thị “quá hạn”.

Xem chi tiết tại đây./.

Đồng Thị Vân

Tin bài mới:


Công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn( 09/07/2019 15:17:27)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019( 08/07/2019 15:54:33)

Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/07/2019 15:24:24)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai đô thị( 08/07/2019 10:40:33)

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025( 08/07/2019 10:29:02)

Thủ tướng ban hành Chỉ thị về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019( 08/07/2019 10:27:11)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019( 08/07/2019 10:25:07)

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại buổi kiểm tra thực địa và làm việc với UBND huyện Bạch Thông( 08/07/2019 10:06:20)

Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2025( 08/07/2019 08:46:20)

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh( 08/07/2019 08:37:47)

Sign In