Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước

(Cập nhật lúc: 23/11/2018 16:40:09 )

Theo đó, ngày 19 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 6549/UBND-NCKSTTHC yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.

Tại Bộ phận Một cửa, phải bố trí cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận Một cửa đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn. Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết đúng quy định tại Bộ phận Một cửa. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Thông báo số 203/TB-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chấn chỉnh ngay việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cập nhật đầy đủ hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong việc giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm, thay thế, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định.

Nghiêm túc thực hiện Công văn số 3987/UBND-NCKSTT ngày 24/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp Ban Tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội” năm 2018( 23/11/2018 16:27:38)

Công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh( 23/11/2018 16:23:58)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi và cây trồng vụ đông xuân năm 2018-2019( 23/11/2018 08:17:05)

Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 23/11/2018 08:30:56)

Điều chỉnh, bổ sung tên đơn vị và điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội( 22/11/2018 20:14:18)

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước ( 20/11/2018 16:59:42)

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 ( 20/11/2018 15:16:09)

UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới( 20/11/2018 15:13:53)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018( 19/11/2018 10:02:47)

Thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ( 16/11/2018 09:11:48)

Sign In