Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 29/11/2018 09:09:09 )

Ngày 23/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6699/UBND-KT về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong nông lâm thủy sản trên địa bàn và chủ động trong công tác chuẩn bị các sản phẩm địa phương tham gia “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam quýt và các sản phẩm đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội” đảm bảo an toàn thực phẩm, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông và hướng dẫn người dân sản xuất, sơ chế, chế biến theo VietGAP, VietGAHP trong chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trong nông lâm thủy sản, quảng bá nông sản thực phẩm. Tập trung đôn đốc và hướng dẫn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam quýt và các sản phẩm đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội”. Tiếp tục thực hiện công tác thống kê, rà soát và đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo phân cấp quản lý và đăng tải trên các trang điện tử, thời gian hoàn thành trước 30/11 hàng năm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và lấy mẫu giám sát sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 18/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn; tổ chức xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn: Thực hiện việc ký cam kết và kiểm tra các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; phân công công chức cấp xã theo dõi công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn; vận động người dân tiết kiệm nước, giữ gìn vệ sinh bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn. Chủ động bố trí kinh phí trong dự toán được giao cho công tác an toàn thực phẩm trong nông lâm thủy sản trên địa bàn./.

Nông Cúc (VPUB)

Tin bài mới:


Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020( 29/11/2018 09:08:08)

Đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh( 29/11/2018 09:05:30)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ( 27/11/2018 15:03:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018( 26/11/2018 10:27:23)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:45:46)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:44:10)

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:42:21)

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước( 23/11/2018 16:40:09)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp Ban Tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội” năm 2018( 23/11/2018 16:27:38)

Công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh( 23/11/2018 16:23:58)

Sign In