Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phân bổ chi tiết vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn năm 2020

(Cập nhật lúc: 25/03/2020 10:46:35 )

Ngày 19/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 452/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn năm 2020, với số tiền 4.985,359 triệu đồng.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các chủ đầu tư được giao vốn có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đánh giá kết quả một năm thi hành Luật Quản lý nợ công( 25/03/2020 10:44:19)

Thanh lý xe ô tô của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( 25/03/2020 10:41:55)

Thanh lý xe ô tô của UBND huyện Chợ Đồn( 25/03/2020 10:41:03)

Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 25/03/2020 10:38:13)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị báo cáo cho Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội( 25/03/2020 10:37:08)

Phê duyệt phương án hỗ trợ và cấp kinh phí cho UBND các huyện để chi hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại bởi mưa đá ngày 24 - 25/01/2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 25/03/2020 10:32:27)

Ban hành Kế hoạch thực hiện xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020( 24/03/2020 16:49:58)

Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 24/03/2020 16:39:26)

Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 17/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp UBQG về chấm dứt bệnh lao( 24/03/2020 16:38:02)

Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19( 24/03/2020 16:36:57)

Sign In