Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 28/11/2019 16:55:44 )

Ngày 20/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đối với Sở Công Thương; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

Triệu Hiền

Tin bài mới:


Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương ( 28/11/2019 16:23:33)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ ( 28/11/2019 15:39:40)

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 14:49:30)

Tỉnh Bắc Kạn áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại( 28/11/2019 14:30:42)

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2019( 28/11/2019 13:59:50)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp thu nợ thuế ngân sách nhà nước đối với Công ty Cổ phần sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco( 28/11/2019 11:27:16)

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 – 2021( 28/11/2019 11:23:20)

Cấp bổ sung, đồng thời thu hồi tạm ứng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018, 2019 ( 28/11/2019 11:22:33)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu ngân sách nhà nước, quản lý nợ công( 28/11/2019 11:04:59)

Cấp bổ sung và đồng thời thu hồi kinh phí tạm ứng đã cấp cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô năm 2016 - 2017 ( 28/11/2019 10:52:29)

Sign In