Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt dự án “Phụ nữ Chợ Đồn phát triển kinh tế hợp tác”

(Cập nhật lúc: 16/11/2018 08:19:55 )

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Phụ nữ Chợ Đồn phát triển kinh tế hợp tác” do Tổ chức We Effect Thụy Điển tài trợ.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tiếp cận thị trường theo chuỗi giá trị cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ thuộc các hợp tác xã và tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Phát triển kinh tế hợp tác cho phụ nữ dân tộc thiểu số; Cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em thông qua phương pháp liên kết nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và dinh dưỡng (phương pháp LANN). Thời gian thực hiện từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2022.

Kết quả chủ yếu của dự án, ít nhất có 60% thành viên (trong đó 50% thành viên nữ) trong các hợp tác xã và tổ hợp tác áp dụng phương pháp sản xuất nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; Được tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ tài chính như vay vốn từ ngân hàng, từ các chính sách của nhà nước, từ các chương trình tín dụng vi mô; Mỗi năm có ít nhất 01 hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ thành lập và phát triển bền vững; 60% phụ nữ trở lên trong các hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng và thực hiện được các kế hoạch lồng ghép phương pháp LANN vào các kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp; 2.660 người dân trong vùng dự án được hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động của dự án; 1.500 trẻ em dưới 5 tuổi được hưởng lợi thông qua chương trình LANN…

Tổng nguồn vốn thực hiện dự án là 9.315.810.000 đồng, từ vốn viện trợ của Tổ chức We Effect Thụy Điển./.

Thu Trang

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Chấn chỉnh công tác quản lý đoàn vào có yếu tố nước ngoài đến làm việc tại tỉnh( 16/11/2018 08:16:38)

Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 ( 15/11/2018 10:34:41)

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2018 09:23:07)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2018 09:15:37)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2018 09:14:34)

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức sự kiện “Tuần lễ sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2018”( 13/11/2018 08:54:04)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia ( 13/11/2018 08:43:33)

Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/11/2018 08:41:31)

Kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020( 12/11/2018 14:11:19)

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020( 12/11/2018 14:10:05)

Sign In