Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt dự án “Quyền học tập của em” do Tổ chức Childfund tài trợ

(Cập nhật lúc: 07/11/2019 11:08:07 )

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2147/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Quyền học tập của em” do Tổ chức Childfund Australia tại Việt Nam tài trợ, với tổng kinh phí 147.084 USD (tương đương 3.405.000.000 đồng).

Dự án được triển khai thực hiện tại các xã: Quang Phong, Đổng Xá, Xuân Dương, Dương Sơn, Cư Lễ và Hữu Thác, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/6/2022. Mục tiêu của dự án là giúp trẻ khuyết tật được sống trong môi trường hòa nhập, được tiếp cận giáo dục có chất lượng, cha mẹ trẻ khuyết tật và cộng đồng được nâng cao nhận thức về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Để triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao UBND huyện Na Rì làm Chủ dự án, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; sử dụng nguồn viện trợ cho các hoạt động của dự án hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích; có trách nhiệm báo cáo kết quả tình hình thực hiện dự án định kỳ hoặc đột xuất về Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh theo quy định.

Triệu Thanh

Tin bài mới:


Cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp K27 Bắc Kạn( 07/11/2019 11:00:28)

Tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019( 07/11/2019 10:47:45)

Công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.( 07/11/2019 10:42:20)

Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020( 06/11/2019 16:17:01)

Tăng cường công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ ( 06/11/2019 16:06:26)

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vi Duy Tuyến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế( 05/11/2019 16:16:48)

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”( 05/11/2019 16:15:59)

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ( 05/11/2019 14:14:36)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019( 04/11/2019 14:29:50)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020( 01/11/2019 14:56:45)

Sign In