Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt Dự án tăng cường An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

(Cập nhật lúc: 25/03/2020 14:18:15 )

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Dự án tăng cường An toàn, vệ sinh lao động từ nguồn kinh phí thực hiện Dự án 3, Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020.

Mục tiêu của dự án là cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Dự án tập trung thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về an toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2020.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, triển khai thực hiện dự án.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Minh Huyền

Tin bài mới:


Công bố hiện trạng rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( 25/03/2020 11:05:45)

Tăng cường thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( 25/03/2020 10:59:36)

Cấp bổ sung kinh phí cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh để thực hiện các Công trình khắc phục hậu quả thiên tai tháng 9 năm 2019( 25/03/2020 10:47:50)

Phân bổ chi tiết vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn năm 2020( 25/03/2020 10:46:35)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đánh giá kết quả một năm thi hành Luật Quản lý nợ công( 25/03/2020 10:44:19)

Thanh lý xe ô tô của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( 25/03/2020 10:41:55)

Thanh lý xe ô tô của UBND huyện Chợ Đồn( 25/03/2020 10:41:03)

Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 25/03/2020 10:38:13)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị báo cáo cho Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội( 25/03/2020 10:37:08)

Phê duyệt phương án hỗ trợ và cấp kinh phí cho UBND các huyện để chi hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại bởi mưa đá ngày 24 - 25/01/2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 25/03/2020 10:32:27)

Sign In