Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh, mở rộng xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2040

(Cập nhật lúc: 29/11/2019 11:03:26 )

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2040 (tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND).

Việc điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn nhằm khai thác tối ưu các khu vực đất đai trong không gian đô thị; sớm đưa xã Vân Tùng trở thành thị trấn trong tương lai, là đô thị trung tâm tiểu vùng phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT254( 29/11/2019 09:10:40)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp đôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019( 29/11/2019 09:08:33)

Thông báo giải quyết các điểm vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính tại thành phố Bắc Kạn trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án 513 ( 29/11/2019 09:01:22)

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 16:55:44)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương ( 28/11/2019 16:23:33)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ ( 28/11/2019 15:39:40)

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 14:49:30)

Tỉnh Bắc Kạn áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại( 28/11/2019 14:30:42)

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2019( 28/11/2019 13:59:50)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp thu nợ thuế ngân sách nhà nước đối với Công ty Cổ phần sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco( 28/11/2019 11:27:16)

Sign In