Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

(Cập nhật lúc: 28/11/2019 15:39:40 )

Theo đó, có 67 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn được phê duyệt tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 14:49:30)

Tỉnh Bắc Kạn áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại( 28/11/2019 14:30:42)

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2019( 28/11/2019 13:59:50)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp thu nợ thuế ngân sách nhà nước đối với Công ty Cổ phần sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco( 28/11/2019 11:27:16)

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 – 2021( 28/11/2019 11:23:20)

Cấp bổ sung, đồng thời thu hồi tạm ứng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018, 2019 ( 28/11/2019 11:22:33)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu ngân sách nhà nước, quản lý nợ công( 28/11/2019 11:04:59)

Cấp bổ sung và đồng thời thu hồi kinh phí tạm ứng đã cấp cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô năm 2016 - 2017 ( 28/11/2019 10:52:29)

Điều chỉnh lĩnh vực sự nghiệp kinh tế sang lĩnh vực quản lý hành chính thuộc nguồn tỉnh điều hành năm 2019( 28/11/2019 10:50:39)

Điều chỉnh kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã giao cho Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo ( 28/11/2019 10:49:12)

Sign In