Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 14/05/2019 16:49:05 )

Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 732/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn hoạt động nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Bắc Kạn, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quy chế gồm có VII Chương, 23 Điều, được Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn khóa II (nhiệm kỳ 2019 - 2024) thông qua ngày 25/3/2019. Căn cứ quy định của pháp luật về hội, Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Quy chế tổ chức, hoạt động, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế này./.

Hà Lựu

Tin bài mới:


Kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019( 14/05/2019 16:40:41)

Cập nhật mã định danh các cơ quan, đơn vị trao đổi văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành năm 2019( 13/05/2019 16:54:52)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019( 13/05/2019 16:44:26)

Ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2019( 13/05/2019 16:08:31)

Thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 13/05/2019 16:07:43)

Ban hành Kế hoạch hành động về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2025( 13/05/2019 16:03:58)

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh( 13/05/2019 09:17:14)

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng( 13/05/2019 08:16:11)

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng( 13/05/2019 07:59:13)

Hướng dẫn quy trình sáp nhập thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu( 13/05/2019 07:57:12)

Sign In