Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 14/01/2020 15:25:59 )

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện quy định này.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

Triệu Hiền

Tin bài mới:


Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định về cơ chế quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 ( 14/01/2020 15:06:42)

Ban hành quy định tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ( 14/01/2020 15:03:37)

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại buổi làm việc ngày 02 tháng 01 năm 2020( 14/01/2020 14:44:58)

Ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( 14/01/2020 08:30:56)

Tạm dừng hoạt động của 02 Chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/01/2020 16:57:39)

Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều( 13/01/2020 16:27:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020( 13/01/2020 14:58:31)

Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với di tích quốc gia Hang Nà Mò, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn( 13/01/2020 09:12:34)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2019( 13/01/2020 09:11:44)

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng tại Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học( 13/01/2020 09:10:31)

Sign In