Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 17:01:18 )

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBNDngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2018./.

Minh Hiệp
Sign In