Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi và cây trồng vụ đông xuân năm 2018-2019

(Cập nhật lúc: 23/11/2018 08:17:05 )

Ngày 19/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6577/UBND-KT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi vàcây trồng vụ đông xuân năm 2018-2019.

Theo đó để chủ động phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi vàcây trồng vụ đông xuân năm 2018-2019, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra cho sn xut nông nghiptrong thời gian tới,UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2018-2019 và tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương tăng cường chỉ đạo phòng, chống đói, rét và phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; hướng dẫn người dân thường xuyên theo dõi dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chuẩn bị kế hoạch và phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh, rét đậm, rét hại xảy ra. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnhtăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn gia súc tại các địa phương được phân công.

UBND các huyện, thành phố: Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và phân công các thành viên chủ động bám sát địa bàn được phân công, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp, kinh nghiệm, cách làm hay để các người dân biết và áp dụng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi vàcây trồng; chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại xảy trong thời gian dài, liên tục gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi tại địa phương. Chỉ đạo chính quyền cơ sở thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, thông báo qua loa truyền thanh địa phương để người dân thực hiện các biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; thống kê, xác minh đầy đủ diện tích cây trồng, số lượng vật nuôi bị thiệt hại do rét (nếu có) để làm cơ sở hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh cho người sản xuất theo quy định hiện hành. Chủ động bố trí từ nguồn ngân sách dự phòng của địa phương phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi vàcây trồng khi cần thiết.Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng nhiều diện tích cây trồng bị chết, gia súcbị chết đói, chết rét nhiều do cơ quan quản lý chủ quan, lơ là trong công tác chỉ đạo tại địa phương.

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết, khí hậu ở địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, để không chủ quan và bị động trong việc phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi và cây trồng.

Các địa phương thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi và cây trồng về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn)theo quy định./.

Nông Cúc (VPUB)

Tin bài mới:


Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 23/11/2018 08:30:56)

Điều chỉnh, bổ sung tên đơn vị và điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội( 22/11/2018 20:14:18)

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước ( 20/11/2018 16:59:42)

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 ( 20/11/2018 15:16:09)

UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới( 20/11/2018 15:13:53)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018( 19/11/2018 10:02:47)

Thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ( 16/11/2018 09:11:48)

Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ( 16/11/2018 09:10:47)

Phê duyệt dự án “Phụ nữ Chợ Đồn phát triển kinh tế hợp tác” ( 16/11/2018 08:19:55)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Chấn chỉnh công tác quản lý đoàn vào có yếu tố nước ngoài đến làm việc tại tỉnh( 16/11/2018 08:16:38)

Sign In