Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

(Cập nhật lúc: 29/11/2018 10:29:43 )

Thực hiện chủ trương của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử, ngày 01/11/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Văn bản số 6186/UBND-CBTH chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiếp cận thông tin điện tử, tập trung sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.


Toàn tỉnh chỉ còn 10 đơn vị nhận Công báo in của Chính phủ

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới các xã, phường, thị trấn về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (địa chỉ: chinhphu.vn hoặc congbaochinhphu.vn) thay cho việc đăng ký nhu cầu sử dụng Công báo in.

Ngay từ đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện quy định về Công báo và tuyên truyền, phổ biến tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, kết quả đã giảm số xã, phường, thị trấn đăng ký nhận Công báo in miễn phí của Chính phủ từ 122 đơn vị xuống chỉ còn 10 đơn vị.

Việc sử dụng Công báo điện tử nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 và Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; Đồng thời để tiết kiệm ngân sách Nhà nước, thay thế hoàn toàn Công báo in cấp phát miễn phí từ năm 2019./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh( 29/11/2018 09:09:09)

Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020( 29/11/2018 09:08:08)

Đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh( 29/11/2018 09:05:30)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ( 27/11/2018 15:03:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018( 26/11/2018 10:27:23)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:45:46)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:44:10)

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:42:21)

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước( 23/11/2018 16:40:09)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp Ban Tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội” năm 2018( 23/11/2018 16:27:38)

Sign In