Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020

(Cập nhật lúc: 06/11/2019 16:17:01 )

Ngày29/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 6020/UBND-KTTCKT về việc thực hiện Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ưu tiên nguồn lực đâu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống thủy lợi

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Kạn, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020, bảo đảm đúng quy định; Sở Nông nghiệp và PTNTchủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chỉ thị nêu trên.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nông Cúc

Tin bài mới:


Tăng cường công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ ( 06/11/2019 16:06:26)

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vi Duy Tuyến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế( 05/11/2019 16:16:48)

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”( 05/11/2019 16:15:59)

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ( 05/11/2019 14:14:36)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019( 04/11/2019 14:29:50)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020( 01/11/2019 14:56:45)

Giao ông Đinh Quang Tuyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải( 01/11/2019 14:28:29)

Điều động, bổ nhiệm ông Ma Trương Thiêm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh( 01/11/2019 14:27:39)

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh( 01/11/2019 14:26:57)

Giải thể Trường Trung cấp Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn( 01/11/2019 14:23:39)

Sign In