Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

(Cập nhật lúc: 25/03/2020 10:59:36 )

Ngày 23/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 1455/UBND-NNTNMT về việc tăng cường thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh. Chú trọng các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng và doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt chính sách để tạo điều kiện giúp doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung và các cam kết của Hiệp định CPTPP dưới nhiều hình thức, tập trung sâu hơn về nội dung, mức độ và phạm vi cam kết; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin theo từng lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp, ngành hàng; xây dựng chuyên đề về CPTPP cập nhật tình hình thực hiện cũng như các thông tin liên quan trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan mình, kết nối trực tiếp với Trang Thông tin điện tử chính thức về Hiệp định CPTPP đặt tại Bộ Công Thương và các mạng truyền thông lớn khác, như: http://cptpp.moit.gov.vn/ (của Bộ Công Thương), http://www.trungtamwto.vn/ (của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam),...nhằm giúp doanh nghiệp được tiếp cận, tìm hiểu, tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa thách thức từ Hiệp định CPTPP.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ động tuyên truyền đến thành viên Hiệp hội cơ hội thách thức trong quá trình hội nhập, có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp mình, ứng dụng khoa học kỹ thuật để cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí…thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, trau dồi những kỹ năng cần thiết để có đủ sức “đứng vững” và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường./.

Nông Cúc

Tin bài mới:


Cấp bổ sung kinh phí cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh để thực hiện các Công trình khắc phục hậu quả thiên tai tháng 9 năm 2019( 25/03/2020 10:47:50)

Phân bổ chi tiết vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc Kạn năm 2020( 25/03/2020 10:46:35)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đánh giá kết quả một năm thi hành Luật Quản lý nợ công( 25/03/2020 10:44:19)

Thanh lý xe ô tô của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( 25/03/2020 10:41:55)

Thanh lý xe ô tô của UBND huyện Chợ Đồn( 25/03/2020 10:41:03)

Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 25/03/2020 10:38:13)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị báo cáo cho Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội( 25/03/2020 10:37:08)

Phê duyệt phương án hỗ trợ và cấp kinh phí cho UBND các huyện để chi hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại bởi mưa đá ngày 24 - 25/01/2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 25/03/2020 10:32:27)

Ban hành Kế hoạch thực hiện xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020( 24/03/2020 16:49:58)

Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 24/03/2020 16:39:26)

Sign In