Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

(Cập nhật lúc: 12/04/2019 13:55:43 )

Ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND mở các lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019.

Nội dung tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, lâm nghiệp và bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Gồm 05 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm sản; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực liên quan đến dân sự, đất đai, xây dựng; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường; Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại…

Theo Kế hoạch sẽ tổ chức 05 lớp tập huấn, theo đó mỗi lớp tổ chức trong 01 ngày, dự kiến tổ chức trong quý II, III/năm 2019. Đối tượng tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luậtở cấp xã là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân,công chức Văn phòng, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính; cấp huyện là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công chức thuộc Văn phòng, các phòngTư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế Hạ tầng; Lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn toàn tỉnh; Người làm công tác pháp chế các Sở, Ngành cấp tỉnh; Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác chuyên môn về xử phạt vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhằm giải quyết và áp dụng pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn, góp phần vào công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, đồng thời cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến các chính sách hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp./.

Minh Hiệp
Sign In