Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 08/04/2019 14:25:20 )

Ngày 03/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Lý Thái Hải đã ký ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gồm 16 thành viên do ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bảo đảm đạt mục tiêu đề ra và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị mình quản lý để chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ được phân công.

       Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Hồng Nhung

Tin bài mới:


Chỉ đạo việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng phát ( 08/04/2019 14:23:36)

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:22:54)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019( 08/04/2019 14:00:00)

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019( 08/04/2019 10:24:03)

Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức đăng cai Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019( 05/04/2019 10:28:01)

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện cập nhật số liệu biến động công trình cấp nước sạch nông thôn; tài sản hạ tầng giao thông đường bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công( 04/04/2019 14:51:42)

Bắc Kạn thực hiện ấn định thuế khai thác khoáng sản năm 2019( 04/04/2019 14:50:34)

Tổ chức Kinderhilfe-Cộng hoà liên bang Đức tài trợ kinh phí nuôi dưỡng trẻ em mồ côi( 04/04/2019 14:43:38)

Quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 04/04/2019 10:32:47)

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019( 04/04/2019 10:28:13)

Sign In