Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành lập Ban Tổ chức đăng cai Vòng bảng Giải Bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019

(Cập nhật lúc: 13/03/2019 09:11:25 )

Ngày 05/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức đăng cai Vòng bảng Giải Bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019.

Theo đó, Ban Tổ chức đăng cai Vòng bảng Giải Bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019 gồm 11 thành viên do ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức; ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Tổ chức đăng cai Vòng bảng Giải Bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019 có nhiệm vụ phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức thành công Vòng bảng Giải Bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019 tại tỉnh Bắc Kạn.

Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm ban hành Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức đăng cai Vòng bảng Giải Bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban.

Trưởng Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của đơn vị mình trong quá trình chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ.

Ban Tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

           Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Hồng Nhung

Tin bài mới:


Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ( 13/03/2019 09:07:08)

Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2019( 13/03/2019 08:57:21)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019( 11/03/2019 10:31:17)

Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 11/03/2019 08:35:08)

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 08/03/2019 10:15:23)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng( 08/03/2019 10:14:28)

Hướng dẫn thực hiện thu thập thông tin nhân khẩu đặc thù Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019( 08/03/2019 10:10:38)

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019( 08/03/2019 10:07:38)

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019 10:04:16)

Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019 09:48:31)

Sign In