Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động - Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 10/04/2019 14:22:30 )

Ngày 03/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng An toàn, Vệ sinh lao động - Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bắc Kạn(sau đây gọi tắt là Hội đồng).

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Khoa giáo-Văn xã và các thành viên là đại diện Lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao độngphù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bắc Kạn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 07/7/2016.

Theo Quyết định nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao là cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh (chi tiết tại Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh)./.

Minh Huyền

Tin bài mới:


Bắc Kạn chỉ đạo thu ngân sách và các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh( 10/04/2019 14:11:58)

Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019( 09/04/2019 15:29:18)

Phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen( 09/04/2019 15:26:46)

Ban hành Kịch bản tăng trưởng theo từng quý năm 2019, tỉnh Bắc Kạn( 09/04/2019 15:25:37)

Ban hành hướng dẫn Chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:32:11)

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:25:20)

Chỉ đạo việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng phát ( 08/04/2019 14:23:36)

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:22:54)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019( 08/04/2019 14:00:00)

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019( 08/04/2019 10:24:03)

Sign In