Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thông báo giải quyết các điểm vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính tại thành phố Bắc Kạn trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án 513

(Cập nhật lúc: 29/11/2019 09:01:22 )

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 277/TB-UBND về giải quyết các điểm vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính tại thành phố Bắc Kạn trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cụ thể bao gồm một số điểm vướng mắc địa giới hành chính giữa phường Huyền Tụng và phường Nguyễn Thị Minh Khai; giữa xã Nông Thượng và phường Sông Cầu; giữa phường Phùng Chí kiên và phường Đức Xuân; giữa phường Phùng Chí Kiên với phường Sông Cầu; giữa phường Huyền Tụng và phường Đức Xuân; giữa phường Nguyễn Thị Minh Khai với xã Dương Quang; giữa xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới và phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn; giữa xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới và phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn; giữa phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn và xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.

Trên cơ sở Thông báo số 277/TB-UBND, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành thực hiện theo đúng quy định./.

Hương Lan

Tin bài mới:


Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 16:55:44)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương ( 28/11/2019 16:23:33)

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ ( 28/11/2019 15:39:40)

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 14:49:30)

Tỉnh Bắc Kạn áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khuyến mại( 28/11/2019 14:30:42)

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2019( 28/11/2019 13:59:50)

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp thu nợ thuế ngân sách nhà nước đối với Công ty Cổ phần sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco( 28/11/2019 11:27:16)

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 – 2021( 28/11/2019 11:23:20)

Cấp bổ sung, đồng thời thu hồi tạm ứng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018, 2019 ( 28/11/2019 11:22:33)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu ngân sách nhà nước, quản lý nợ công( 28/11/2019 11:04:59)

Sign In