Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện Kế hoạch giám sát “Việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự”

(Cập nhật lúc: 14/03/2019 15:48:43 )

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1045/UBND-NCPC về việc thực hiện Kế hoạch số 1756/KH-UBTP14 ngày 20/02/2019 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về giám sát “Việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự”. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Sở Tư pháp tham mưu xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Phụ lục số 14 Đề cương gửi kèm Kế hoạch số 1756/KH-UBTP14 ngày 20/02/2019 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22/4/2019.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Kỹ thuật hình sự xây dựng báo cáo theo Phụ lục số 17 Đề cương gửi kèm Kế hoạch số 1756/KH-UBTP14 ngày 20/02/2019 và gửi đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trước ngày 30/4/2019 (đồng thời gửi file điện tử của báo cáo đến địa chỉ email: locnh@quochoi.vn).

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Pháp y xây dựng báo cáo theo Phụ lục số 18 Đề cương gửi kèm Kế hoạch số 1756/KH-UBTP14 ngày 20/02/2019 và gửi đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trước ngày 30/4/2019 (đồng thời gửi file điện tử của báo cáo đến địa chỉ email: locnh@quochoi.vn).

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức, thực hiện bảo đảm đúng thời gian quy định./.

Quang Đạt

Tin bài mới:


Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn ( 14/03/2019 09:52:18)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô( 14/03/2019 09:49:16)

Những quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công( 14/03/2019 09:48:18)

Kế hoạch Thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù( 14/03/2019 09:25:40)

Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn( 14/03/2019 09:19:28)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kỳ 2014 - 2018( 14/03/2019 09:10:10)

Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi( 14/03/2019 08:18:52)

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019( 13/03/2019 09:27:13)

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn( 13/03/2019 09:25:27)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2019( 13/03/2019 09:21:43)

Sign In