Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

(Cập nhật lúc: 13/08/2019 15:17:26 )

Ngày 09/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4422/UBND-HCC về việc thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh yêu cầu: Các Sở, Ban, Ngành phân công công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn theo đúng thời gian quy định. Tạo điều kiện thuận lợi, phân công công việc hợp lý cho công chức của cơ quan được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm các hồ sơ được giải quyết đúng thời gian quy định.

Đối với những thủ tục hành chính chưa được thực hiện theo mức độ 3 và mức độ 4, các Sở, Ban, Ngành phân công công chức, viên chức hoặc văn thư cơ quan đến nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết về cơ quan mình và chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc thời gian trực theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động và Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”( 13/08/2019 15:08:19)

Chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020( 13/08/2019 15:08:19)

Phương án sản xuất vụ Đông năm 2019( 12/08/2019 16:42:55)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên môn giúp việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:38:26)

Tỉnh Bắc Kạn giao 35,659 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2019 (đợt 2) để thực hiện các dự án( 12/08/2019 16:36:58)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện phân bổ 18 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018( 12/08/2019 16:33:42)

UBND tỉnh cấp tạm ứng kinh phí thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 ( 12/08/2019 16:31:11)

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình tại phòng hỏi cung cho các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:30:15)

Tỉnh Bắc Kạn xuất Quỹ phòng, chống thiên tai cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng, chống thiên tai năm 2019( 12/08/2019 16:28:24)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp bổ sung kinh phí để thực hiện sắp xếp các xã chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:27:22)

Sign In