Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

(Cập nhật lúc: 13/08/2019 15:22:31 )

Ngày 24/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4062/UBND-NCPC về việc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nghiên cứu triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ theo đúng quy định./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Triển khai thực hiện Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025( 13/08/2019 15:21:30)

Thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính( 13/08/2019 15:17:26)

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”( 13/08/2019 15:08:19)

Chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020( 13/08/2019 15:08:19)

Phương án sản xuất vụ Đông năm 2019( 12/08/2019 16:42:55)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên môn giúp việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:38:26)

Tỉnh Bắc Kạn giao 35,659 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2019 (đợt 2) để thực hiện các dự án( 12/08/2019 16:36:58)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện phân bổ 18 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018( 12/08/2019 16:33:42)

UBND tỉnh cấp tạm ứng kinh phí thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 ( 12/08/2019 16:31:11)

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình tại phòng hỏi cung cho các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:30:15)

Sign In