Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên môn giúp việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 12/08/2019 16:38:26 )

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên môn giúp việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn, với 16 thành viên Ban chỉ đạo trong đó lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, lãnh đạo các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố là thành viên và 18 thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Tại Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn theo quy định.

Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo: Chỉ đạo tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn; Chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn theo quy định; Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Nhiệm vụ của Tổ chuyên viên giúp việc: Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ để tổ chức, triển khai thực hiện phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn đảm bảo đúng quy định; Kiểm tra tiến độ thực hiện phương án và các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ, báo cáo Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phương án để kịp thời thống nhất chỉ đạo; Giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên môn giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chi tiết xem tại đây./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Tỉnh Bắc Kạn giao 35,659 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2019 (đợt 2) để thực hiện các dự án( 12/08/2019 16:36:58)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện phân bổ 18 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018( 12/08/2019 16:33:42)

UBND tỉnh cấp tạm ứng kinh phí thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 ( 12/08/2019 16:31:11)

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình tại phòng hỏi cung cho các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:30:15)

Tỉnh Bắc Kạn xuất Quỹ phòng, chống thiên tai cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng, chống thiên tai năm 2019( 12/08/2019 16:28:24)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp bổ sung kinh phí để thực hiện sắp xếp các xã chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:27:22)

Quỹ phát triển Đất, Rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn quyết định ứng vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn( 12/08/2019 16:25:57)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án: Ứng dụng KH&CN trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm nghiệp ( 12/08/2019 16:25:18)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án xây dựng mô hình trồng cây dẻ ván tại huyện Ngân Sơn ( 12/08/2019 16:24:25)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019( 12/08/2019 14:06:12)

Sign In