Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

(Cập nhật lúc: 01/04/2020 11:16:30 )

Hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bom mìn 04/4/2020, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 197/VNMAC-KHĐP ngày 24/3/2020 về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Để tham gia Cuộc thi, ngày 31/3/2020, Ủy ban nhân nhân tỉnh ban hành Văn bản số 1673/UBND-NCPC chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu thể lệ cuộc thi; triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam, hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Các địa phương chỉ đạo tham gia cuộc thi theo phân cấp quản lý; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc thi. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ít nhất 01 bài thi trở lên.

Thời gian dự thi từ ngày 04/4/2020 đến hết 04/5/2020. Thời gian trao giải từ ngày 15/5/2020 đến 31/5/2020. Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/.

Thể lệ cuộc thi xem chi tiết tại đây./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/04/2020 11:11:08)

Chỉ đạo thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19( 01/04/2020 11:03:48)

Kế hoạch Điều tra xã hội học Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020( 01/04/2020 10:59:31)

Chỉ đạo triển khai giải pháp họp trực tuyến qua hệ thống phần mềm VNPT Meeting( 31/03/2020 17:27:47)

Chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ( 31/03/2020 17:23:05)

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch( 31/03/2020 17:15:36)

Kết quả tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX( 31/03/2020 14:54:31)

Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020( 31/03/2020 14:44:27)

Tiếp tục cải thiện điểm số và nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2020( 31/03/2020 14:42:25)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19( 31/03/2020 14:33:17)

Sign In