Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018

(Cập nhật lúc: 12/04/2019 13:50:11 )

Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Để đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 01/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động - Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bắc Kạn ( 10/04/2019 14:22:30)

Bắc Kạn chỉ đạo thu ngân sách và các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh( 10/04/2019 14:11:58)

Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019( 09/04/2019 15:29:18)

Phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen( 09/04/2019 15:26:46)

Ban hành Kịch bản tăng trưởng theo từng quý năm 2019, tỉnh Bắc Kạn( 09/04/2019 15:25:37)

Ban hành hướng dẫn Chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:32:11)

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:25:20)

Chỉ đạo việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng phát ( 08/04/2019 14:23:36)

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/04/2019 14:22:54)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019( 08/04/2019 14:00:00)

Sign In