Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai thực hiện Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

(Cập nhật lúc: 13/08/2019 15:21:30 )

Ngày 09/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 4429/UBND-KTTCKT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, Ngành, địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ và đúng quy định./.

Minh Hiệp

Tin bài mới:


Thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính( 13/08/2019 15:17:26)

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”( 13/08/2019 15:08:19)

Chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020( 13/08/2019 15:08:19)

Phương án sản xuất vụ Đông năm 2019( 12/08/2019 16:42:55)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên môn giúp việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:38:26)

Tỉnh Bắc Kạn giao 35,659 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) năm 2019 (đợt 2) để thực hiện các dự án( 12/08/2019 16:36:58)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện phân bổ 18 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018( 12/08/2019 16:33:42)

UBND tỉnh cấp tạm ứng kinh phí thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 ( 12/08/2019 16:31:11)

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình tại phòng hỏi cung cho các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:30:15)

Tỉnh Bắc Kạn xuất Quỹ phòng, chống thiên tai cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng, chống thiên tai năm 2019( 12/08/2019 16:28:24)

Sign In