Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2019

(Cập nhật lúc: 13/03/2019 08:57:21 )

Ngày 6/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1093/UBND-VXNV về việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao là cơ quan chủ trì, tổ chức triển khai và hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện công tác trẻ em năm 2019, đồng thời chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn của Bộ.Trong đó, Công tác trẻ em năm 2019 tập trung vào các nội dung:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành tại địa phương nhất là trách nhiệm người đứng đầu về quyền trẻ em;

Quan tâm đầu tư nguồn lực thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em;

Duy trì, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em kết nối với các dịch vụ công tác xã hội, bảo trợ xã hội, giáo dục và trợ giúp pháp lý nhằm đáp ứng việc bảo vệ trẻ em ở cả ba cấp độ;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP;

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, hướng dẫn thành viên gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em,...;

Tiếp tục thực hiện và nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến địa bàn dân cư;

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”./.

Minh Huyền, Phòng Văn xã - Ngoại vụ

Tin bài mới:


Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019( 11/03/2019 10:31:17)

Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 11/03/2019 08:35:08)

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 08/03/2019 10:15:23)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng( 08/03/2019 10:14:28)

Hướng dẫn thực hiện thu thập thông tin nhân khẩu đặc thù Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019( 08/03/2019 10:10:38)

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019( 08/03/2019 10:07:38)

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019 10:04:16)

Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019 09:48:31)

Quy định mới về chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước( 08/03/2019 09:38:21)

Bắc Kạn thành lập Hội Doanh nhân OCOP( 07/03/2019 18:01:06)

Sign In