Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Từ 0 giờ ngày 01/4/2019, tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 06/12/2018 15:50:35 )

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, ngày 26/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND).

Cuộc Tổng điều tra diễn ra từ 0 giờ ngày 01/4/2019 trên phạm vi toàn tỉnh; các đối tượng thuộc diện điều tra bao gồm:

Tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; các trường hợp chết của hộ dân cư (viết gọn là hộ) đã xảy ra từ ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018 (tức ngày 16/02/2018 theo dương lịch) đến hết ngày 31/3/2019; Nhà ở của hộ.       

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Việc thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

Kết thúc đợt Tổng điều tra, UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết; xem xét đề xuất các hình thức đối với khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra.

Những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, luật thống kê trong cuộc Tổng điều tra sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn( 06/12/2018 15:48:22)

Đôn đốc triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố( 06/12/2018 15:23:24)

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 17:02:39)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 17:01:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018( 30/11/2018 16:39:31)

Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019( 30/11/2018 13:51:53)

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 ( 30/11/2018 09:09:39)

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn ( 30/11/2018 09:07:45)

Giao gần 4 tỷ đồng cho huyện Ngân Sơn để thực hiện Chương trình 30a năm 2018( 30/11/2018 09:03:31)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đến ngày 25/12/2018 phải hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước ( 30/11/2018 09:02:32)

Sign In