Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản lý tài chính- ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

(Cập nhật lúc: 12/04/2019 15:06:00 )

Để nâng cao hiệu quả quản lý Tài chính-Ngân sách trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày 29/3/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Tại Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh giao các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể Chương trình hành động của tỉnh, hoàn nhiệm nhiệm vụ được giao đúng tiến độ yêu cầu.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hà Mai Lan
Sign In