Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2019

(Cập nhật lúc: 13/03/2019 09:21:43 )

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, trên cơ sở đó tham mưu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ, kịp thời có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay. Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Nội dung tập huấn bao gồm: Nghiệp vụ tham mưu thực hiện các hoạt động công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời thực hành một số kỹ năng về xây dựng dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính, cách thức niêm yết công khai thủ tục hành chính; rà soát đánh giá thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và một số nội dung khác có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Đồng Thị Vân

Tin bài mới:


Ban hành Kế hoạch duy trì các mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020”, năm 2019( 13/03/2019 09:15:49)

Ban hành Kế hoạch đăng cai tổ chức Vòng bảng Giải Bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019( 13/03/2019 09:12:49)

Thành lập Ban Tổ chức đăng cai Vòng bảng Giải Bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019( 13/03/2019 09:11:25)

Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ( 13/03/2019 09:07:08)

Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2019( 13/03/2019 08:57:21)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019( 11/03/2019 10:31:17)

Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 11/03/2019 08:35:08)

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 08/03/2019 10:15:23)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng( 08/03/2019 10:14:28)

Hướng dẫn thực hiện thu thập thông tin nhân khẩu đặc thù Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019( 08/03/2019 10:10:38)

Sign In