Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Chỉ thị của Bộ Tài chính về tăng cường công tác thu ngân sách và công tác quản lý thuế năm 2019

(Cập nhật lúc: 10/09/2019 14:39:23 )

Ngày 06/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5006/UBND-KTTCKT chỉ đạo Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019.

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ động tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi tiết nội dung Chỉ thị xem tại đây./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn( 10/09/2019 14:36:57)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020( 10/09/2019 14:28:34)

Ba Bể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị thị trấn Chợ Rã( 10/09/2019 14:15:03)

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ ( 10/09/2019 14:09:53)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban công tác tháng 8/2019( 09/09/2019 16:40:36)

Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại 14 địa phương, đơn vị( 09/09/2019 16:36:20)

Thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020( 09/09/2019 16:34:57)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông báo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được bổ sung cho Chương trình 135( 09/09/2019 16:15:32)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025( 09/09/2019 16:14:55)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 03/9 đến ngày 06/9/2019( 09/09/2019 14:48:36)

Sign In