Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương nghiên cứu, khảo sát đầu tư tại tỉnh

(Cập nhật lúc: 12/07/2019 08:20:20 )

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét đề xuất các dự án đầu tư của Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày 03/7/2019.

Theo Thông báo số 171/TB-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh, sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự, tổng hợp, thống nhất các ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương đã quan tâm nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công ty nghiên cứu, khảo sát đầu tư tại tỉnh.

Để các dự án sớm được triển khai thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đối với đề xuất dự án khu đô thị tại thành phố Bắc Kạn, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát sự phù hợp của dự án do Công ty đề xuất với quy hoạch chung, các chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở, tính đồng bộ, kết nối với các công trình dự án trong khu vực; đề xuất phương án, phạm vi đầu tư dự án, phương án quy hoạch bố trí quỹ đất khu hành chính phật giáo cho phù hợp. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu hình thức đầu tư đảm bảo thuận lợi, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành.

Đối với đề xuất khu vực xây dựng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các địa phương liên quan rà soát, giới thiệu địa điểm để nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và đề xuất dự án.

Đối với đề xuất dự án trồng nông sản sạch trên địa bàn tỉnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương rà soát đề xuất khu đất, địa điểm phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư.

Các Sở, ngành được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trong tháng 7/2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương cử cán bộ phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan của tỉnh nghiên cứu, khảo sát và sớm đề xuất dự án cụ thể với tỉnh./.

Thu Cúc (tổng hợp)

Tin bài mới:


Đôn đốc thực hiện việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng phát( 12/07/2019 08:15:07)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/07/2019 09:37:08)

Thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng( 09/07/2019 15:40:41)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019) ( 09/07/2019 15:38:41)

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng( 09/07/2019 15:36:52)

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019( 09/07/2019 15:23:38)

Công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn( 09/07/2019 15:17:27)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019( 08/07/2019 15:54:33)

Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/07/2019 15:24:24)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai đô thị( 08/07/2019 10:40:33)

Sign In