Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 10/09/2019 14:36:57 )

Ngày 29/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1511/QĐ-UBND cấp bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2019 tỉnh Bắc Kạn, với số tiền là 489 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế tỉnh điều hành năm 2019.

Tại Quyết định UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được cấp đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020( 10/09/2019 14:28:34)

Ba Bể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị thị trấn Chợ Rã( 10/09/2019 14:15:03)

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ ( 10/09/2019 14:09:53)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban công tác tháng 8/2019( 09/09/2019 16:40:36)

Kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại 14 địa phương, đơn vị( 09/09/2019 16:36:20)

Thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020( 09/09/2019 16:34:57)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông báo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được bổ sung cho Chương trình 135( 09/09/2019 16:15:32)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025( 09/09/2019 16:14:55)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 03/9 đến ngày 06/9/2019( 09/09/2019 14:48:36)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 06/09/2019 10:23:50)

Sign In