Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh cấp tạm ứng kinh phí thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019

(Cập nhật lúc: 12/08/2019 16:31:11 )

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 cấp tạm ứng 1.647.500.000 đồng cho Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019, trong đó: Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật): 1.487.500.000 đồng, để hỗ trợ hộ gia đình xây dựng nhà tiêu mới hợp vệ sinh năm 2019 và thực hiện hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực, kiểm tra giám sát; Sở Giáo dục Đào tạo thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực, kiểm tra giám sát 160.000.000 đồng.

Tại quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Sở Y tế (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) và Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm sử dụng nguồn vốn tạm ứng để thực hiện các hoạt động của Chương trình theo đúng kế hoạch được UBND tỉnh giao. Khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ rút vốn gửi Bộ Tài chính và nhà tài trợ để được cấp vốn trong năm kế hoạch 2019. Đồng thời, khi nguồn vốn được cấp về tài khoản của Chương trình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí nguồn hoàn trả tạm ứng ngân sách cấp tỉnh ngay sau khi được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn hoàn trả tạm ứng.

Giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh ngay sau khi nguồn vốn WB cho hoạt động sự nghiệp về tài khoản của Chương trình. Đồng thời, thực hiện các thủ tục hạch toán từ tạm ứng sang thực chi đối với số kinh phí tạm ứng đã sử dụng./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình tại phòng hỏi cung cho các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:30:15)

Tỉnh Bắc Kạn xuất Quỹ phòng, chống thiên tai cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng, chống thiên tai năm 2019( 12/08/2019 16:28:24)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp bổ sung kinh phí để thực hiện sắp xếp các xã chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 16:27:22)

Quỹ phát triển Đất, Rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn quyết định ứng vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn( 12/08/2019 16:25:57)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án: Ứng dụng KH&CN trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm nghiệp ( 12/08/2019 16:25:18)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án xây dựng mô hình trồng cây dẻ ván tại huyện Ngân Sơn ( 12/08/2019 16:24:25)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019( 12/08/2019 14:06:12)

Phê duyệt danh sách nhân sự của các Sở, Ban, Ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 10:09:49)

Phân công đưa, đưa đón đại biểu dự Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 10:04:38)

Phân công nhiệm vụ phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn và Lễ khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019( 12/08/2019 10:02:57)

Sign In