Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cấp bổ sung kinh phí để thực hiện sắp xếp các xã chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 12/08/2019 16:27:22 )

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 cấp bổ sung kinh phí cho Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện sắp xếp các xã chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với số tiền 766.068.000 đồng, trong đó: Sở Nội vụ 168.350.000 đồng; UBND huyện Ba Bể 103.487.000 đồng; UBND huyện Chợ Mới 76.902.000 đồng; UBND huyện Na Rì 212.288.000 đồng; UBND huyện Ngân Sơn 28.657.000 đồng; UBND huyện Chợ Đồn 93.364.000 đồng; UBND huyện Bạch Thông 83.020.000 đồng.

Tại Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ, UBND các huyện có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được cấp theo đúng quy định; UBND các huyện bảo đảm các nội dung chi khác ngoài các nội dung chi trong dự toán cấp bổ sung nêu trên như: Kinh phí sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn: Kinh phí công tác phí, văn phòng phẩm, xăng xe … phục vụ công tác sắp xếp các xã chưa đạt chuẩn tại địa phương.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Quỹ phát triển Đất, Rừng và Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn quyết định ứng vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn( 12/08/2019 16:25:57)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án: Ứng dụng KH&CN trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm nghiệp ( 12/08/2019 16:25:18)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án xây dựng mô hình trồng cây dẻ ván tại huyện Ngân Sơn ( 12/08/2019 16:24:25)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019( 12/08/2019 14:06:12)

Phê duyệt danh sách nhân sự của các Sở, Ban, Ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 10:09:49)

Phân công đưa, đưa đón đại biểu dự Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn( 12/08/2019 10:04:38)

Phân công nhiệm vụ phối hợp đón tiếp đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn và Lễ khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019( 12/08/2019 10:02:57)

Chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện mua sắm hóa chất, vật tư y tế( 12/08/2019 10:01:16)

Kế hoạch triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7( 12/08/2019 09:59:51)

Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động của tội phạm trên không gian mạng( 12/08/2019 09:56:25)

Sign In