Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

(Cập nhật lúc: 14/03/2019 09:49:16 )

Để thực hiện thống nhất việc sử dụng xe ô tô công trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 12/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 1189/UBND-KTTCK chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành, Đoàn thể, cơ quan Đảng; các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung:

Phổ biến, quán triệt Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức để chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng theo đúng tiêu chuẩn, định mức; hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh:

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiên cứu quy định tại Điều 8 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ để bố trí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định. Trên cơ sở quy định xe ô tô phục vụ công tác chung tại Điều 12, Điều 13; quy định xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ và yêu cầu phục vụ công tác, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đề xuất bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung (trong đó nêu rõ sự cần thiết bổ sung định mức) trong trường hợp cần thiết trang bị thêm xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 12 và Điểm b, Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; đề xuất hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh (trong đó nêu rõ lý do lựa chọn hình thức quản lý xe ô tô); đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo Biểu mẫu gửi kèm Công văn này.

Báo cáo đề xuất bổ sung định mức tối đa sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/3/2019.

Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung định mức tối đa sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng. Riêng đối với xe ô tô chuyên dùng, trong thời gian Bộ Y tế chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, Sở Tài chính, Sở Y tế phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ Y tế, Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực y tế trước khi quyết định ban hành. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2019.

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ chức danh quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ, định mức tối đa sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã ban hành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát số xe ô tô hiện có và đề xuất phương án sắp xếp lại xe ô tô hiện có, xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; báo cáo phương án sắp xếp lại xe ô tô hiện có, xử lý xe ô tô dôi dư gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/8/2019.

Sở Tài chính báo cáo kết quả sắp xếp lại xe ô tô hiện có và tham mưu cho UBND tỉnh xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Những quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công( 14/03/2019 09:48:18)

Kế hoạch Thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù( 14/03/2019 09:25:40)

Thông báo Kết luận cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn( 14/03/2019 09:19:28)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kỳ 2014 - 2018( 14/03/2019 09:10:10)

Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi( 14/03/2019 08:18:52)

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019( 13/03/2019 09:27:13)

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn( 13/03/2019 09:25:27)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2019( 13/03/2019 09:21:43)

Ban hành Kế hoạch duy trì các mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020”, năm 2019( 13/03/2019 09:15:49)

Ban hành Kế hoạch đăng cai tổ chức Vòng bảng Giải Bóng chuyền Hạng A toàn quốc năm 2019( 13/03/2019 09:12:49)

Sign In