Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (nCov)

(Cập nhật lúc: 14/02/2020 16:11:40 )

Thực hiện Công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 05/02/2020 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCov. Ngày 12/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 609/UBND-TH chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện những nội dung sau:

1. Về bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCov

Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh nCov theo quy định tại Điều 60 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bao gồm: Ngân sách nhà nước, vốn viện trợ, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Trước mắt, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia phòng, chống dịch bệnh nCov chủ động sử dụng dự toán năm 2020 đã được giao, sử dụng nguồn lực sẵn có, tại chỗ để đảm bảo kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nCov.

Đối với các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh, cấp huyện: Trong trường hợp kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh nCov của các cơ quan, đơn vị vượt quá nguồn lực sẵn có thì báo cáo Ủy ban nhân dân cấp mình quyết định hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách.

Đối với các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn: Trong trường hợp kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh nCov vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp mình thì báo cáo, đề nghị cấp trên cấp hỗ trợ theo quy định.

Việc sử dụng dự phòng ngân sách của mỗi cấp do Ủy ban nhân dân cấp đó quyết định, định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

2. Về kinh phí thực hiện các chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế

Kinh phí thực hiện và chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và trách nhiệm chi trả chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

Các cơ sở khám, chữa bệnh được giao thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc bệnh theo quy định có trách nhiệm chủ động sử dụng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được giao để bảo đảm kinh phí thực hiện đầy đủ chế độ cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế.

3. Về kinh phí hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch

         Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của liên Bộ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh nCov có trách nhiệm chủ động sử dụng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được giao để bảo đảm kinh phí chi hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch.

4. Chế độ báo cáo

Đối với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị (cấp tỉnh) được giao nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh nCov: Bắt đầu từ tháng 03 năm 2020, trước ngày 05 hàng tháng các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kinh phí phòng, chống dịch bệnh của tháng trước liền kề gửi Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cho đến khi hết dịch.

UBND cấp huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai văn bản hướng dẫn này đến UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị dự toán cấp huyện trên địa bàn mình quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 14/02/2020 16:07:49)

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 14/02/2020 16:04:23)

Kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 750( 14/02/2020 15:44:25)

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020( 14/02/2020 15:39:17)

Tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư tại các xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020( 14/02/2020 10:09:10)

Ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Bắc Kạn( 13/02/2020 16:32:49)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020( 13/02/2020 16:29:20)

Công nhận các đơn vị là Trưởng; Phó Trưởng Cụm, Khối thi đua do UBND tỉnh quản lý năm 2020( 13/02/2020 16:25:56)

Cấp bổ sung 5 tỷ đồng cho Sở Y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch Corona( 13/02/2020 16:22:46)

Yêu cầu rà soát, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2019( 13/02/2020 16:21:43)

Sign In