Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn hướng dẫn khen thưởng sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(Cập nhật lúc: 11/06/2019 10:29:03 )

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 297/HD-UBND về việc hướng dẫn tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Để thực hiện công tác khen thưởng, ngày 06/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3043/UBND-TH về việc thực hiện công tác khen thưởng trong sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dânvới các nội dung:

Đối tượng khen thưởng theo Hướng dẫn số 297/HD-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh, cụ thể:

Tập thể: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể thuộc cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; Các cơ quan, đơn vị quân đội từ cấp đại đội đến cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

Cá nhân: Cán bộ trực tiếp tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng, quân sự, sĩ quan quân đội biệt phái ở các sở, ban, ngành, địa phương; Cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; Các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Các hình thức khen thưởng gồm: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”, Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân phải được tiến hành bình xét từ cơ sở, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng và tổ chức thực hiện của Thủ trưởng các cấp. Chủ yếu sử dụng các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền của người chỉ huy cơ quan, đơn vị; những trường hợp thực sự xuất sắc, tiêu biểu, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân, toàn quốc mới đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan trung tâm, hiệp đồng và tổng hợp đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị và địa phương đối với các hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Riêng Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (qua Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị) để tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng xưởng tận thu, chế biến kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng( 11/06/2019 10:02:55)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019( 10/06/2019 16:21:26)

Hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn( 10/06/2019 14:06:31)

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi( 10/06/2019 14:05:32)

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý loài tôm càng đỏ và loài tôm hùm nước ngọt nhập lậu( 10/06/2019 14:01:13)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/06/2019 13:59:03)

Ban hành Hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phê duyệt Danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND( 10/06/2019 13:54:15)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại buổi làm việc tại xã Vi Hương, huyện Bạch Thông( 07/06/2019 16:04:21)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam( 06/06/2019 14:47:08)

Ban hành danh mục đập, hồ chứa nước lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 05/06/2019 16:36:40)

Sign In